Stichting Vlissingen Vooruit

Waar staan wij voor?

De Stichting Vlissingen Vooruit, opgericht op 21 mei 2013, staat voor ‘Sociaal Sponsoren’ op sportief gebied. 

Doel van de stichting is, dat de sponsorinkomsten gebruikt worden voor sportverenigingen die een duidelijk beleid voeren ten aanzien van sportiviteit en maatschappelijke waarden.

Sociaal Sponsoren is belangrijk voor het voortbestaan van sportverenigingen. Sociaal Sponsoring door bedrijven, instellingen of particulieren vormt een belangrijke bron van inkomsten. Dit is nodig voor het behouden van een gezonde financiële basis en draagt bij aan het doelmatig verwezenlijken van de sportieve en maatschappelijke doelstellingen.

Daarnaast organiseren we in samenwerking met de VC Vlissingen jaarlijks een bedrijven toernooi, dit jaar hebben we de opbrengst gedoneerd aan de Stichting Paardoes te Vlissingen. Paardoes is een complex waar naast de manege, met binnen en buiten bak, een kinderboerderij, speeltuin en een educatief centrum is gevestigd. In de manege worden dagelijks onder deskundige leiding paard rijlessen verzorgd voor mensen met een handicap.

Wellicht heeft u een goed idee, welk goed doel we in 2018 en 2019 kunnen verrassen.

Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe? Wilt u ook uw bedrijfsimago verbinden aan sociale en maatschappelijke waarden? 

 Het bestuur is als volgt samengesteld:

          Johan de Visser, voorzitter
          John Riemens, penningmeester        
          Willem van der Hoofd, sponsorzaken